DogRhttp://images.staticjw.com/dog/8596/merryhundch.jpgockershttp://images.staticjw.com/dog/6085/saga17.jpg

/hund20i20bil.jpg

 OBS.Med anledning av den extrema

värmen och torkan denna sommaren går vi

ut med info exakt vad du kan/bör/får göra

om du ser en hund i bil, efter kontakt med

Polismyndigheten. Det kan gälla minuter

mellan liv och död för hunden och tyvärr

har det redan hänt flera mycket allvarliga

incidenter-. Tveka inte utan agera

omedelbart. Anvisningar nedan, Det kan

föranleda Veterinärbesök dessutom efter

man fått ut hunden

 

Det händer om och om igen. Din ínsats kan rädda liv och

det kan gälla minuter.LÄS VAD POLISENS

REKOMMENDATIONER NEDAN


Svenska polisens tips när du ser en instängd hund


Här är den svenska polisens tips för hur du ska agera om

du ser en hund instängd i en solhet bil:


1. Står bilen utanför ett varuhus/butik eller liknande, ta

regnumret och be personal ropa ut i högtalare och söka

ägare.
2. Står bilen utanför ett hus, lägenhetskomplex, plinga på

och fråga efter ägare....


3. Kontakta Transportstyrelsen för ägaruppgifter: Skicka

ett registreringsnummer till nummer 72503.


Får du slå sönder rutan? Polisen uppmanar dig först att:


* Känna efter om bildörren är öppen.


* Kontakta polisen (112 om du anser att det är akut,

annars 114 14).
* Notera registreringsnummer.


* Notera klockslag och tidpunkter.


* Notera hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses.


Som sista åtgärd, i nödfall, kan du krossa rutan. Eller som

polisen skriver: "Som grund är det skadegörelse att slå

sönder en ruta men straffrihet kan fås om man hävdar att

man handlat i nöd."

 

Vi önskar Er alla en trevlig sommar med mycket härliga aktivteter. Under fliken  "

Tips & Råd " hittar du lite av de vanligaste man bör tänka för hunden under sommaren

     

                              /midsommar-hundar.jpg

 

   VÄLKOMMEN TILL DOGROCKERS HEMSIDA SOM FUNNITS

I 5 ÅR    OCH  HAR  BESÖKARE FRÅN HELA VÄRLDEN

        Vår hemsida har som syfte att vara informativ för hundar katter och ägare m fl samt att vara en vägledning i de vanligaste frågor och situationer i samarbete med olika sakkunniga

Obs : F o m 1  Mars t o m 20 Augusti är det enligt lag s k koppeltvång när du vistas utanför din egen tomt.  Vid andra tidpunkter på året kan det ändå vara viktigt att hålla hunden kopplad.

 

 

   

 

/loyality.jpg

 

THREAT YOUR DOG OR CAT JUST THE WAY YOU WANT TO BE THREATED YOURSELFE.

BEHANDLA DIN HUND ELLER KATT SÅSOM DU SJÄLV VILL BLI BEMÖTT

 

                   /hundkattokt2016.jpg

Det är enligt lag ett måste att Chipmärka din hund, detta nummer registreras sedan hos Jordbruksverket i hundregistret. Där registreras man även som ägare med alla uppgifter. kostnad 80 kr .

Har du katt är det ju mycket viktigt att se till att katten har ett halsband eller dylikt med kontaktuppgifter

  

 /katthundauh.jpg

                                

                                  

     

Lagen om tillsyn av hund/katt säger t e x :

 

  • En katt skall tillses med mat. vatten och sin låda var 12e timme.

  • En hund skall rastas/ promeneras var 6e timme ( ej att jämföra med hundgård där det också finns klara regler för hur denna skall vara utformad )

  • En hund skall enligt denna lag chipmärkas