Din hund blir Felbehandlad

Är du osäker på om din hund eller katt blivit rätt behandlad? Ibland är det svårt att bedöma då man är känslomässigt berörd och situationen är akut. Prata i första hand med din Veterinär. Skriv gärna ner de frågor du har då det är lätt att glömma. I andra hand kontakta en annan Veterinär OCH  kontakta ditt försäkringsbolag för att diskutera ärendet.

 

 

 

 Det är också mycket viktigt att veta att du som djurägare har rätt att begära ut journalkopior på behandlingen av ditt djur kostnadsfritt, Detta kan du en be en annan Veterinär granska och få ett utlåtande kring,

 

 

 

 Ansvarsnämnden för djurens hälso och sjukvård

Box 322- 551 15 Jönköping

Tel 036-15 58 53

Fax 036-19 05 46

Hemsida : www.vetansvar.se

E-post: vetansvar@jordbruksverket.se

 

HUR DU GÖR EN ANMÄLAN

 

Ansvarsnämnden tar endast emot skriftliga anmälningar. Det går inte att anmäla ett djursjukhus eller en djurklinik utan enbart namngivna personer som tillhör djurhälsopersonalen. För att anmälan ska kunna tas upp till prövning måste den person som anmälts ha fått del av anmälan inom två år från det att händelsen inträffade. Anmälan är kostnadsfri.
 
När du anmäler bör du tänka på följande:
 

  • skriv en redogörelse om vad som har hänt
  • uppge namnet på den personen du vill anmäla samt om möjligt även vilket yrke han/hon tillhör och adress,
  • ange datum för behandlingstillfället/tillfällena
  • försök precisera din kritik mot den personen som du vill anmäla
  • underteckna anmälan egenhändigt
  • bifoga de handlingar som du vill styrka din redogörelse med
  • om du vill att någon annan än du själv ska föra din talan i ansvarsnämnden ska denna person utrustas med fullmakt.

 

Anmälan ställs till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård och sänds till Box 322, 551 15 Jönköping.

 Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård är en myndighet som prövar frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonalen. I djurhälsopersonalen ingår legitimerade veterinärer, legitimerade djursjukskötare, godkända hovslagare och legitimerad personal inom humanvården som har godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård.
 
Ansvarsnämnden prövar också frågor om återkallelse av legitimation/godkännande för ovan nämnd personal och begränsningar i förskrivningsrätten för veterinärer.
 
Ansvarsnämnden är en självständig myndighet som är direkt underordnad Jordbruksdepartementet.
 
Om du anser att en person som tillhör djurhälsopersonalen har felbehandlat ditt djur kan du anmäla det som har hänt till ansvarsnämnden:
Din anmälan innebär att en skriftlig process inleds mellan dig och veterinären. Ansvarsnämnden prövar om det finns skäl att tilldela den som anmälts en disciplinpåföljd. Ansvarsnämnden har ingen tillsynsfunktion över djurhälsopersonalen. Handlingarna i ett ärende är allmänna och oftast också offentliga. När handläggningen av ärendet är klar fattar ansvarsnämnden ett skriftligt beslut. Beslutet går att överklaga.
 
Ansvarsnämnden består av 23 personer:
En ordförande, en vice ordförande och sju ordinarie ledamöter med vardera två ersättare.
 

Myndighetens kansli
finns i Jönköping där nämndens sekreterare (jurist) och en assistent arbetar.

 

OBS OBS OBS

 Om du får avslag hos Veterinära Ansvarsnämnden, vilket tyvärr händer rekommenderar vi att du överklagar. Blir det där ett avslag begär du prövning hos Länsrätten.

Vi på DogRockers som alla är hundägare sedan många år har varit med om detta och t o m fått avslag hos Länsrätten. Då begär man muntlig prövningsrätt i Kammarrätten.