hundenhttp://images.staticjw.com/dog/4040/saga30.jpg

  

 We´re happy to see that our visitors comes from all over the world through our geological map. Even as  far as from US of A

 

Att leva med en hund eller katt är en livsstil och enormt berikande.

Vi har mycket att lära av dessa underbara djur

Denna hemsida har uppkommit genom att vi på Facebook har en grupp med samma namn. Vi som administrerar detta har ett genuint hund och kattintresse i botten. Vi har sett att intresset och behovet av råd, direkt hjälp med kontakter hos t e x Veterinärer, myndigheter, försäkringsbolag m m är enormt stort.

Vi har också lång erfarenhet av att vara djurägare men även kunskap och erfarenhet av djurättsfrågor i allmänhet samt de olika frågor, situationer man kan ställas inför som hund och kattägare.

Vi har erfarenhet och utbildning av juridiska frågor kring detta (Lagarna ser du under respektive flik) hunddagis, hund och kattpensionat, hundrehab, agility o dyl men även arbete vid Veterinärklinik m m-

Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för hundens och kattens bästa.Att genom diskussioner och andra skrifliga kontaker höja djurens status samt påverka lagstiftning och öka medvetandet kring att vara djurägare.

Känn Dig återigen varmt välkommen och vi ser fram emot att arbeta för hunden och katten. Vi kommer också att i olika forum framöver försöka att synas utåt samt finnas på plats

 

Hunden  är  ett socialt djur med olika behov och tar mycket intryck av sin omgivning

 Alla tips och råd samt vad gäller all övrig fakta kring hund  är ett resultat och samarbete med flera olika Veterinärer samt andra sakkuniga

  " - Det är du som valde mig säger din hund , inte jag dig. "

Att köpa hund eller katt och bli ägare är ett stort ansvar, men en glädje och berikande av familjen.

Några få allmänna råd att tänka på före du skaffar hund:

  • Välj ras efter de kriterier som passar dig och din familj. Ta gärna råd och läs på

  • Planera att skaffa valpen  när du har tid och ledighet flera veckor efter valpen flyttat in

  • Den ska vaccineras första gången av uppfödaren och sedan 4 veckor efter 1:a vaccineringen. Därefter 1 gång per år

  • Se till att  ha en väl avskild liggplats där den får vara helt ifred. Precis som oss människor vill den vara ifred och vila ibland

  • En valp ska ALDRIG promeneras. Endast vistas i sin närmaste omgivning. Kontakta din Veterinär då denna tiden skiljer sig från olika raser då unghundsperioden inträffar vid olika perioder beroende på ras och storlek

  • Anmäl dig och din hund till en valpkurs, Även om du haft hund  innan så är denna valpen ny.